Соціологія і журналістика

Соціологія і журналістика

70,00₴Ціна

У книзі з’ясовано вплив соціології на суспільну, передусім жур­на­ліст­ську діяльність, проаналізовано вико­ри­стання соціологічних методів у жур­на­ліст­ській практиці. Підручник дає загальне уявлення про со­ціо­ло­гію як нау­ку, про со­ціологічні методи збору інформації, про методику проведення конк­рет­но­го соціологічного дослідження, про вплив со­ціо­ло­гіч­ної ме­то­ди­ки на роботу журна­ліста, значення соціології у жур­на­ліст­ській діяльності.