Редагування в засобах масової інформації

Редагування в засобах масової інформації

80,00₴Ціна

У посібнику викладено основні теоретичні положення курсу «Реда­гу­вання в ЗМІ». До кожної теми також подано питання для са­мо­пе­ревірки, практичні завдання, і рекомендовану літературу.

Навчальним посібником можуть скористатися не тільки студенти фа­культету жур­на­лістики, для яких його, власне, й призначено, але й журналісти-практики, а також пра­цівники всіх сфер діяльності, чия робота пов’язана з редагуванням і саморе­да­гуванням