Практична стилістика української мови

Практична стилістика української мови

70,00₴Ціна

Посібник містить основні положення курсу .«Практичної стиліс­ти­ки української мови», який вив­ча­ють студенти факультету журналіс­ти­ки. Книга охоплює всі розділи цього курсу: в ній ви­світ­лено особ­ливості сти­лі­стичного використання в мові ЗМІ лексичних, фра­зеологічних, морфологічних і син­таксичних засобів. Сфор­му­льо­вано питання для само­пе­ревірки і перелік завдань.

Tel: 255-49-00

© 2020 by Anastasia Didykh. Proudly created with Wix.com

Створено за підтримки Українського Культурного Фонду