Енциклопедія афоризмів, крилатих фраз, цитат

Енциклопедія афоризмів, крилатих фраз, цитат

280,00₴Ціна

Ця книга – унікальне видання – є підсумком кро­піт­кої ба­гаторічної праці, започаткованої ще наприкінці 60-х років ми­ну­ло­го сто­літ­тя. Книга, яка, власне, успішно, витримала вже два ви­дан­ня у 2004 і 2008 роках, узагальнює і суттєво розширює «досвід» по­пе­ред­ниць у кіль­кос­ті про­цитованих висловів, представлених авто­рів та «на­вігації» тема­тич­ного, алфа­вітного і географічного по­каж­чиків. Всьо­го у пропонованій Ен­цик­ло­пе­дії зібрано понад 19 200 афоризмів, кри­латих фраз, цитат і ви­сло­вів 3 300.